Hitung Gaji kasar; Jumlah potongan & Gaji bersih


0 Votes
Sharkawi Ahmad
Posted May 8, 2011 by Sharkawi Ahmad
Subject: Prinsip Perakaunan
Total Views: 2475
TAJUK: PENGGAJIAN

En. Husin ialah seorang pengurus pemasaran di sebuah kilang di Bandar Baru Tasek. Gaji pokok yang diterimanya ialah RM6 300 sebulan. Maklumat berikut menunjukkan elaun-elaun yang diterimanya pada setiap bulan.

Elaun perumahan: RM700
Elaun perjalanan: RM300
Elaun keraian RM500

Kadar caruman KWSP bahagian pekerja ialah 11% dan bahagian majikan ialah 12%.

Maklumat Tambahan:
En. Husin membuat bayaran bulanan melalui potongan gaji bagi perkara-perkara di bawah:
  1. Pinjaman kenderaan sebanyak RM450
  2. Pinjaman perumahan sebanyak RM850
  3. Yuran Koperasi sebanyak RM70
  4. Potongan cukai berjadual RM250
  5. Bayaran zakat RM600

Anda dikehendaki menghitung:
  1. Gaji kasar
  2. Jumlah potongan
  3. Gaji bersih
Tags: SPM, Soalan Percubaan, Tips, Perakaunan, Accounting, Pengajian

All Answers


0 Votes
Sharkawi Ahmad
Posted August 3, 2011 by Sharkawi Ahmad
b. Jumlah potongan

Jumlah potongan:RM
Caruman KWSP (11% x [RM6 300 + RM 700 + RM500])825
Pinjaman perumahan850
Pinjaman kereta450
Insurans600
Yuran koperasi70
Potongan cukai berjadual250
---------
3 045
======

0 Votes
Sharkawi Ahmad
Posted August 3, 2011 by Sharkawi Ahmad
a. Gaji kasar

Gaji kasar = Gaji pokok + elaun-elaun yang diterima
=> RM6 300 + RM700 + RM300+ RM500
=> RM7 800

0 Votes
Sharkawi Ahmad
Posted August 3, 2011 by Sharkawi Ahmad
c. Gaji bersih

Gaji bersih = Gaji kasar – Jumlah Potongan
=>RM7 800 – RM3 045
=>RM4 755
*